22nd Ramadhan (Night)1439 Humari Kamiyabi ki Raah me sab se Badi Rukawat “Pas Himmati aur Susti”

22nd Ramadhan (Night)1439
Humari Kamiyabi ki Raah me sab se Badi Rukawat “Pas Himmati aur Susti”

21st Ramadhan (Night)1439 Etikaf ki Asal Haqeeqat aur Rooh

21st Ramadhan (Night)1439
Etikaf ki Asal Haqeeqat aur Rooh

20th Ramadhan 1439 Apne Bachchon ke Future ki Hifazat kijiye (Mastoorat Majlis)

20th Ramadhan 1439
Mastoorat Majlis
Apne Bachchon ke Future ki Hifazat kijiye

19th Ramadhan1439 Hajj se pehle ALLAH Ka Ta’alluq Paida Kijiye

19th Ramadhan1439
Hajj se pehle ALLAH Ka Ta’alluq Paida Kijiye

16th Ramadhan (Night)1439 Qur’an Ke Hum pe Kya Huqooq Hain? Khatm-e Qur’an Dua!

16th Ramadhan (Night)1439
Qur’an Ke Hum pe Kya Huqooq Hain?
Khatm-e Qur’an Dua

13th Ramadhan (Night)1439 ALLAH pe Pakka Yaqeen !

13th Ramadhan (Night)1439
ALLAH pe Pakka Yaqeen !

27th May 2018 Allah Ki Shaan-e Ghaffari

27th May 2018
Monthly Khanqah Majlis
Allah Ki Shaan-e Ghaffari

10th Ramadhan (Night)1439

10th Ramadhan (Night)1439
Mehfil-e Tazkeer
Niyat ke Ehtimaam ke sath Ramadhan me Aamal kijiye

9th Ramadhan (Night)1439 Ramadhan ka Mahina Ek Tarbiyati Nizam

9th Ramadhan (Night)1439
Ramadhan ka Mahina Ek Tarbiyati Nizam

7th Ramadhan (Night)1439 Apna Muhasba Khud Kijiye!

7th Ramadhan (Night)1439
Apna Muhasba Khud Kijiye!